Rozmowy Wspólnoty

21.06.2021

Będę wskazywać problemy małych miast

Chcę wykorzystać swoją obecność w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, aby pokazywać rzeczywistą sytuację małych miast. I jeśli pojawią się jakiekolwiek akty prawne uderzające w ich interesy, będę o tym mówić głośno – mówi Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar.