Prawo

10.10.2022

Ścieki do kontroli

Nowelizacja ustawy Prawo wodne, w tym zmiany w rozdziale „Oczyszczenie ścieków komunalnych”, przewidują możliwość nałożenia na JST dodatkowych kar pieniężnych. Dlatego już teraz gminy powinny dokonać analiz pod kątem możliwości zebrania siecią kanalizacyjną jak największego ładunku zanieczyszczeń z…