Prawo

20.07.2022

Fundusz dla młodzieżowych rad

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033”, przedłożoną przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.