W samorządach

Związek Miast Polskich: „Polski Ład”, czyli zabrać samorządom

Zarząd ZMP podjął stanowisko w sprawie możliwych skutków wprowadzenia niektórych przedsięwzięć z rządowej prezentacji. Samorządy domagają się konkretów.

Obradujący 18 maja zarząd ZMP zapoznał się z opublikowanymi założeniami programu koalicji rządzącej pod nazwą „Polski Ład”, który w znacznym stopniu powoduje zmiany w systemie podatku PIT, stanowiącym podstawowy dochód własny gmin, w tym zwłaszcza miast. Na konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Finansów oszacowali, że finansowe skutki zmian w podatku PIT sięgną 20 - 22 mld zł rocznie, z czego połowa dotyczyć będzie jednostek samorządu terytorialnego.

„W dostępnych publikacjach nie ma wszystkich informacji, które umożliwiłyby przeprowadzenie dokładnych obliczeń, dlatego – wspólnie z innymi organizacjami samorządowymi – zwracamy się do rządu o podanie konkretnych danych, dotyczących potencjalnych skutków finansowych dla JST” - piszą samorządowcy. „Gdyby przyjąć jako punkt wyjścia ww. informacje podane przez resort finansów, można wyliczyć, że taki ubytek wpływów z udziałów JST w podatku PIT spowoduje, iż 1/3 jednostek samorządu terytorialnego utraci od razu płynność finansową (ich nadwyżka operacyjna netto spadnie poniżej zera), znaczna część pozostałych będzie miała kłopoty ze sfinansowaniem wydatków bieżących (przy obecnej dynamice kosztów pracy, cen energii, innych usług i materiałów itp.), a tylko nieliczne utrzymają niewielkie możliwości rozwoju (nadwyżka operacyjna netto JST, która w 2020 roku wyniosła 12 mld zł, spadnie do ok. 1 - 2 mld zł)”.

Związek stanowczo sprzeciwia się dalszemu obniżaniu dochodów własnych JST. „Jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami polskich reform ustrojowych, w tym z zasadą subsydiarności, decentralizacji i samodzielności JST w decydowaniu o wykonywaniu swoich zadań i kształtowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Zapowiadania subwencja inwestycyjna, której założenia przedstawił wiosną 2020 roku Związek Miast Polskich, miała być dodatkowym dochodem JST, opartym na założeniu częściowego »zwrotu« JST podatku VAT, płaconego przez nie przy finansowaniu inwestycji. Subwencja ta w żadnym wypadku nie może zastąpić rekompensaty ubytku w PIT. Jedyną możliwą formą rekompensaty jest odpowiedni wzrost udziałów JST we wpływach z podatku PIT” - czytamy w stanowisku ZMP.

Źródło ZMP, fot. Pixabay