W samorządach

Zielone na dzień dobry

Systemy automatycznej detekcji ruchu na miejskich skrzyżowaniach pomagają kierowcom i pieszym, dostarczają też miastu cennych informacji.

W przyszłym roku na wszystkich rzeszowskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną będzie działać automatyczna detekcja ruchu. Dzięki niej piesi i rowerzyści zbliżający się do przejścia lub przejazdu nie będą musieli używać przycisków na sygnalizatorze. Zostaną wykryci automatycznie przez Inteligentny System Transportowy (ITS), który uruchomi procedurę zmiany świateł.
Koszt inwestycji pod nazwą „Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów” sięga 21 mln zł. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020.
Rozbudowa zakłada montaż około tysiąca czujników, które będą wykrywać pieszych i rowerzystów. Przyciski znajdujące się na sygnalizatorach pozostaną jako alternatywa. Nowe czujniki przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych będą wykorzystywane do pomiaru ruchu pieszego i rowerowego  dostarczą miastu informacji o jego natężeniu i charakterze.
Rozbudowa rzeszowskiego ITS będzie polegała także na montażu dodatkowych 1200 czujników w postaci pętli indukcyjnych na skrzyżowaniach i rondach. Zostaną zintegrowane z już istniejącą infrastrukturą. Dzięki nim będzie można prowadzić jeszcze bardziej szczegółowe analizy dotyczące rozkładu ruchu na rzeszowskich ulicach (np. z podziałem na kategorie pojazdów – osobowe, dostawcze, ciężarowe). Te analizy pomogą w sprawniejszym zarządzaniu ruchem.

Także gliwicki Zarząd Dróg Miejskich zainstalował na terenie miasta setki czujników i punktów pomiarowych. System wykorzystuje m.in. kamery wideodetekcji, które wykrywają i liczą pojazdy zbliżające się do skrzyżowania. Na podstawie zebranych informacji sterownik sygnalizacji świetlnej dopasowuje długość zielonego światła do natężenia ruchu pojazdów w danym kierunku.
– Mając na uwadze wzrastającą liczbę pojazdów oraz prowadzone równolegle duże inwestycje drogowe na terenie miasta (budowa centrum przesiadkowego, obwodnicy zachodniej, obwodnicy południowej, a wcześniej Drogowej Trasy Średnicowej) należy przyjąć, że wprowadzenie ITS było słuszną decyzją – uważa Anna Gilner, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Również ten system jest rozbudowywany. Drugi etap „Rozbudowy systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych” kosztował blisko 30 mln zł, 85 proc. kosztów kwalifikowalnych udało się pozyskać z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Pozostałe koszty pokrył budżet miasta.

W Bydgoszczy ITS działa od 2015 roku. Jednym z jego zadań jest zapewnienie priorytetu dla komunikacji szynowej, co pozwala na skrócenie czasu przejazdu tramwajów. Także tutaj czas trwania sygnału zielonego jest dostosowywany do aktualnych warunków na drodze, dzięki czemu można skoordynować sygnalizacje na kilku kolejnych skrzyżowaniach. Jak informuje Tomasz Okoński z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, miasto stara się, by system był rozbudowywany wraz z każdą inwestycją drogową. – Dla przykładu, w 2015 roku do ITS włączone były 52 sygnalizacje świetlne, obecnie są 94 – wylicza Okoński.


Adam Neumann, prezydent Gliwic
Gliwicki ITS działa od 2013 roku. Obejmuje wszystkie 76 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na terenie miasta. System jest ciągle rozwijany. Dodawane są nowe rozwiązania, jak np. priorytetowa obsługa pojazdów uprzywilejowanych, priorytetowa obsługa pojazdów komunikacji miejskiej, udostępnienie mieszkańcom aplikacji ITS Gliwice (dostępnej zarówno na smartfony, jak i komputery stacjonarne), uruchomienie preselekcyjnego ważenia pojazdów, rozbudowa monitoringu drogowego i rozbudowa sieci punktów pomiaru ruchu. Wprowadzenie ITS było słuszną decyzją. Po mieście można poruszać się płynnie i sprawnie, a zakłócenia w ruchu są szybko neutralizowane przez wykonywane na bieżąco korekty pracy sygnalizacji świetlnych oraz działania służb ratunkowych, jeśli ich udział jest niezbędny.


Fot. Pixabay