W samorządach

Webinar: Finanse samorządu terytorialnego w czasie i po pandemii

Jakie są szczególne rozwiązania prawno-finansowe dla JST w okresie pandemii oraz jakie są planowane kierunki zmian w finansowaniu samorządów?

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH zapraszają na bezpłatne webinarium organizowane 15 czerwca 2021 r. w godzinach 13.30-16.00: „Finanse samorządu terytorialnego w czasie i po pandemii - problemy, wyzwania i perspektywy!”.

Wspólnie zastanowimy się nad kluczowymi pytaniami:

– Jakie są szczególne rozwiązania prawno-finansowe dla JST w okresie pandemii oraz jakie są planowane kierunki zmian w finansowaniu JST?

– Jaki wpływ ma pandemia na finanse samorządu terytorialnego? Jakie zadania realizowały samorządu przeciwdziałając skutkom pandemii?

– Czy w okresie coronakryzysu samorządy miały zdolność do realizacji projektów inwestycyjnych, jakie były źródła ich finansowania?

– Na jakie wsparcie będą mogły liczyć jednostki samorządu terytorialnego ze strony NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (krajowe i zagraniczne)?

– Jak skutecznie przygotować projekt unijny?

W trakcie webinaru będzie możliwość zgłaszania pisemnych pytań, na które będą udzielne odpowiedzi w kilku sesjach. Uczestnictwo jest bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych.

Transmisja odbędzie się na kanale YouTube.

Więcej informacji oraz link do transmisji:  https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/konferencje/Strony/finanse-samorzadu-terytorialnego-w-czasie-i-po-pandemii.aspx