Konferencje

VIII Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

23-24 czerwca 2021

Zarządzanie administracją  samorządową wymaga rozległej wiedzy prawnej oraz znajomości skomplikowanych procedur związanych z koordynacją pracy wielu osób.  W większości gmin i powiatów odpowiedzialność za to spoczywa na sekretarzach, podczas gdy rolą włodarzy JST jest kreowanie i realizacja zadań inwestycyjnych oraz polityki społecznej.

Kongres Zarządzania Administracją Samorządową corocznie gromadzi kilkuset uczestników, m.in. sekretarzy miast, szefów działów kadr i płac, kierowników działów informatyki, dyrektorów Centrów Usług Wspólnych i pracowników wydziałów obsługi urzędu.

Kongres Zarządzania Administracją Samorządową to 2 dni spotkań, 40 paneli i debat, wykłady, ponad 150 zaproszonych gości

 

Więcej informacji na  www.kongresadministracji.pl