W samorządach

Sopot odtwarza historyczne szpalery drzew

Aleje są nasadzane według ściśle ustalonych reguł i zasad kompozycyjnych, w oparciu o kwerendę archiwalną, a także na podstawie zachowanych do dziś drzew rosnących przy ulicach.

Tereny zielone i parki zajmują w Sopocie niemal 60 proc. z ponad 17 km kw. powierzchni. Zieleń poprawia mikroklimat i pozytywnie wpływa na jakość życia w mieście, a więcej drzew to także lepsza jakość powietrza. Układ urbanistyczno-krajobrazowy Sopotu wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego i z tego powodu objęty ochroną konserwatorską. Nasadzenia przyuliczne są nierozerwalnym elementem miejskiego krajobrazu. Szpalery, zwłaszcza w miejscach historycznych, nadają niepowtarzalny, przyjazny charakter przestrzeni, a określona kompozycja oraz właściwy dobór sadzonych drzew podkreślają walory urbanistyczne i powiązania krajobrazowe przestrzeni miejskiej.

Aleje są nasadzane według ściśle ustalonych reguł i zasad kompozycyjnych. Odtworzenia szpalerów już istniejących wykonuje się w oparciu o kwerendę archiwalną, a także na podstawie zachowanych do dziś drzew rosnących przy ulicach. Na tej podstawie określa się także odległości pomiędzy drzewami, linię nasadzeń, gatunek drzewa, a czasem nawet jego formę. Przy sadzeniu roślin pod uwagę brane są: charakter otoczenia, rodzaj zabudowy, architektura oraz sąsiedztwo naturalnej zieleni. Rośliny są sadzone w określonym rytmie i w czytelnej wizualnie linii.

Odtwarzanie historycznych szpalerów drzew w Sopocie rozpoczęło się w 2017 r. Mieszkańcy mieli wówczas możliwość wypowiedzenia się w ankiecie internetowej dotyczącej prowadzenia zieleni na terenie miasta i odtworzenia historycznej, przyulicznych zieleni w wybranym kwartale miasta. Odbyło się wiele spotkań i konsultacji, w których wzięło udział ponad 1100 osób. Zdecydowana większość uczestników ankiety – 69 proc. – pozytywnie oceniła projekt. Do końca 2020 r. w Sopocie posadzonych zostało 200 drzew. Teraz dojdzie kolejnych 180.

Oprac. na podst. inf. UM Sopot, Fot. Fotobank.PL/UMS