W samorządach

Śląski Związek Gmin i Powiatów skończył 30 lat

28 maja 1991 roku zarejestrowano Związek Gmin Górnego Śląska - obecnie Śląski Związek Gmin i Powiatów. To dziś największa regionalna samorządowa organizacja w Polsce.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza aktualnie prawie  80  proc. samorządów  lokalnych z woj. śląskiego (141 jednostek samorządu terytorialnego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu). - Związek powstał u zarania samorządności lokalnej w naszym województwie. Początkowo funkcjonując jako związek gmin, nieco później jako związek międzynarodowy, udowadniał swoim istnieniem potrzebę i zdolność samorządowców do współpracy oraz patrzenia na lokalny rozwój znacznie szerzej niż sięgają granice jednej gminy - przypomina Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej z Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2005 - 2007 wojewoda śląski.

Jak wyjaśnia przewodniczący ŚZGiP Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, Związek stara się wspierać samorządy lokalne w jak najlepszym wykonywaniu przez nie zadań publicznych. Organizacja działa w dwóch głównych nurtach:
- reprezentuje wspólne interesy samorządów lokalnych,
- przekazuje rzetelną wiedzę i informacje w różnych dziedzinach funkcjonowania gmin i powiatów.

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że jednym z jej atutów jest różnorodność. Członkami Związku są gminy duże i małe, wiejskie i miejskie, górnicze i rolnicze, przemysłowe i turystyczne. - Na bieżąco zbieramy dane, tworzymy analizy i raporty eksperckie. Wymieniamy się doświadczeniami w kluczowych dziedzinach funkcjonowania gmin i powiatów oraz promujemy modelowe rozwiązania w dalszym rozwoju wspólnot lokalnych - wylicza Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprzewodniczący Związku, prezydent Częstochowy.

28 maja w Katowicach odbyło się posiedzenie zarządu, przy okazji którego symbolicznie uczczono okrągłą rocznicę działania ŚZGiP. Uczestnicy przypomnieli, że pierwszych latach istnienia Związek zachęcił do współpracy licznych partnerów, także z zagranicy (gminy Północnych Moraw). To też doprowadziło do jego przekształcenia w 1992 r. w Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych  Moraw. W takiej postaci Związek działał aż do wprowadzonej w 1999 roku reformy ustrojowej państwa. Przyniosła ona poważne zmiany. Po tych zmianach polska strona Związku przyjęła obecną nazwę. - Gdy patrzymy na karty historii naszego Związku, przypominamy sobie różne i momentami zaskakujące dylematy, z którymi zmagali się kiedyś nasi poprzednicy - mówiła Krystyna Siejna, wiceprzewodnicząca Związku, reprezentująca Katowice.

Wątpliwości przedstawicieli miast regionu, ale też gmin Śląska Opolskiego i ówczesnej jeszcze wtedy Czechosłowacji już wtedy dotyczyły m.in.  restrukturyzacji wytwórczej Górnego Śląska, wypracowania optymalnego modelu systemu finansowania państwa, w tym samorządów, czy też kwestii historycznych i tożsamościowych. I trzeba zauważyć, że to wciąż ważne pytania.

Źródło ŚZGiP,
na zdj. Katowice, fot. Pixabay