Konferencje W samorządach

Pracownicze Plany Kapitałowe – podsumowanie warsztatów

Zapraszamy do obejrzenia warsztatów online, które odbyły się 4 lutego

W samorządach trwają intensywne prace nad wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niektóre urzędy mają już za sobą proces wdrożenia, a inne nie. Jedno jest pewne – do 26 marca każdy urząd musi podpisać umowę o zarządzanie PPK, a do 23 kwietnia umowę o prowadzenie PPK.

Z myślą o JST Municipium zorganizowało warsztaty, podczas których eksperci podsumowali najważniejsze kwestie związane z PPK i odpowiadali na pytania uczestników. Założeniem tego wydarzenia było przeprowadzenie krok po kroku jednostki przez wybór instytucji finansowej. Warsztaty zostały podzielone na 4 części. Wzięło w nich udział 411 uczestników.

W pierwszej części głos zabrał Mateusz Górski, redaktor Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wskazał, gdzie szukać podstawowych informacji na temat podmiotów zarządzających PPK, na jakiej podstawie wytypować instytucje, z którymi warto rozpocząć współpracę oraz jakie czynniki powinien wziąć pod uwagę urząd szukając instytucji finansowych. Podkreślał, że nie ma uniwersalnej drogi, którą powinna podążać każda jednostka. Trzeba na podstawie ogólnodostępnych danych określić swoje priorytety współpracy.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części tego wydarzenia:

Prezentacja do pobrania:

Druga część warsztatów podzielona została na 4 moduły. Pierwszy miał za zadanie wyjaśnić kwestie związane z rozpoczęciem współpracy z organizacją związkową, doborem kryteriów przy wyborze instytucji finansowej oraz przygotowaniem zapytania ofertowego. Swoją wiedzą podzielił się Piotr Żak z PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. należącego do grupy kapitałowej PKO BP.

Zapraszamy do obejrzenia 1. modułu:

Prezentacja do pobrania:

Następnie Piotr Dygas z Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyjaśnił, na jakiej podstawie wybrać instytucję, jak skutecznie negocjować umowę, jakie są rodzaje umów i czym się charakteryzują oraz jakie są zadania organizacji związkowej.

Zapraszamy do obejrzenia 2. modułu:

Prezentacja do pobrania:

W trzecim module Mirosław Tarczoń ze Skarbca Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przybliżył zagadnienia związane z treścią wzorów dokumentów, jakie pracodawca powinien przygotować i udostępniać zatrudnionym, przeprowadzeniem kampanii informacyjnej oraz komunikacją z pracownikami.

Zapraszamy do obejrzenia 3. modułu:

Prezentacja do pobrania:

Ostatni moduł, z udziałem Andrzeja Kwietnia z Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., dotyczył przekazania danych pracowników do instytucji finansowej – ich zakresu oraz terminu oraz współpracy systemów kadrowo-płacowych, którymi dysponują jednostki z systemami udostępnianymi przez podmioty zarządzające PPK.

Zapraszamy do obejrzenia 4. modułu:

Prezentacja do pobrania:

Część warsztatową podsumowała Katarzyna Gospodarowicz – radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i wdrożeniach PPK. Przypomniała najważniejsze kwestie ujęte w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych oraz doprecyzowała najważniejsze zagadnienia, o których była mowa w warsztatach.

Zapraszamy do obejrzenia trzeciej części tego wydarzenia:

Prezentacja do pobrania:

Największym zainteresowaniem cieszyła się sesja pytań i odpowiedzi, którą poprowadził Dominik Krzysztofowicz, kierownik działu prawnego „Wspólnoty” z udziałem ekspertów: Andrzeja Kwietnia z Aviva Investors Poland, Piotra Dygasa z Pekao TFI, Andrzeja Piestrzeniewicza z PKO TFI oraz Mirosława Tarczonia ze Skarbca TFI. Odpowiadali oni na pytania zadane przez uczestników warsztatów na czacie. Wyjaśniali, jak dokonać korekty wpłat do PPK, które z danych identyfikujących uczestnika pracodawca będzie musiał obligatoryjnie przekazać instytucji finansowej, aby rozpocząć tworzenie rachunków uczestników PPK oraz czy jest możliwa zmiana przez uczestnika alokacji wpłat do PPK z domyślnej na indywidualną.

Zapraszamy do obejrzenia ostatniej, czwartej części tego wydarzenia: