Akademia "Wspólnoty"

Naruszanie wizerunku w sieci i mediach społecznościowych

fot. Pixabay

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 23 czerwca o godz. 13.00 w ścieżce „Szkolenia na zamówienie".

Podmioty publiczne prowadząc działalność w Internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych, coraz częściej wykorzystują, zdjęcia, filmy, zapisy audiowizualne oraz dźwiękowe, bywa, że tworzą memy, nabywają zdjęcia od różnych autorów, zlecają prowadzenie kont na portalach społecznościowych podmiotom zewnętrznym. W takich okolicznościach niezwykle istotna staje się kwestia ochrony wizerunku osób portretowanych, a także zapewnienie zgodności w przepisami dotyczącymi dóbr osobistych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, praw autorskich. O tym wszystkim mowa podczas szkolenia "Naruszanie wizerunku w sieci i mediach społecznościowych", ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wizerunku.

Program szkolenia:
• Czym jest prawo do wizerunku, komu przysługuje i na czym polega jego ochrona?
• Na czym polega naruszenie wizerunku?
• Jakie przepisy prawa należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z Facebooka, strony internetowej i BIP w kontekście wykorzystywania wizerunku?
• Przesłanki legalności działania w mediach społecznościowych przez jednostki samorządu terytorialnego?
• Jakie dobra osobiste można naruszyć przez publikację na portalach społecznościowych czy stronach internetowych?
• Czym jest prawo do wizerunku i jak przepisy RODO wpływają na udostępnianie danych osobowych na portalach społecznościowych i stronach internetowych?
• Jaki jest dopuszczalny zakres udostępnianych treści?
• Jaka jest odpowiedzialność za opublikowane treści?

Szkolenie poprowadzi dr Marlena Sakowska-Baryła - doktor nauk prawnych, radca prawnym, partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. oraz redaktoror naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Autorka monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”, Wolters Kluwer 2022. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane