W samorządach

Nagrody dla zaszczepionych

Samorządy podejmą działania zachęcające mieszkańców do szczepień. Rząd zapowiedział wsparcie finansowe.

Przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wspólnie z pełnomocnikiem rządu, ministrem Michałem Dworczykiem, omówili konieczność podjęcia działań promocyjnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Samorządy wesprą akcję informacyjną i podejmą działania zachęcające mieszkańców do szczepień. Działania te zostaną wsparte finansowo przez rząd.

Promocja szczepień wśród seniorów (60+), utworzenie zespołów, które będą szczepić seniorów w miejscu zamieszkania, jednorazowe akcje promocji szczepień w czasie imprez masowych czy kontynuacja akcji w punktach mobilnych (na wzór tej „zaszczep się w majówkę”) to nowe pomysły na promowanie szczepień wśród niezdecydowanych. Do szczepień mają mobilizować też nagrody w wysokości 100 tys. zł dla pierwszych 500 gmin w Polsce, które przekroczą 75-proc. poziom zaszczepienia mieszkańców oraz konkurs na najbardziej odporną gminę - po 1 mln zł otrzymają gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych (osobno w każdym z 49 byłych województw). Dodatkowo przewidziano 1 mln zł dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych w Polsce.

Z inicjatywy przedstawiciela Związku Miast Polskich udało się wynegocjować większe środki finansowe dla miast. Dzięki interwencji rząd zwiększył ryczałt na działania promocyjne dla gmin (takie jak bezpośredni kontakt z mieszkańcami, np. telefoniczny, pikniki rodzinne czy lokalne konkursy szczepień). Zamiast wstępnej propozycji, by każda gmina otrzymała 10 tys. zł  ryczałtu, w ostatecznym dokumencie zaproponowano korzystny dla miast podział na gminy według liczby mieszkańców:

- gminy liczące poniżej 30 tys. otrzymają ryczałt w wysokości 10 tys. zł,
- od 30 do 100 tys. mieszkańców - 20 tys. zł,
- od 100 do  500 tys. mieszkańców - 30 tys. zł
- miasta powyżej 500 tys. - 40 tys. zł

Źródło ZMP, fot. Pixabay