W samorządach

Nabór na granty z Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Samorządy mogą aplikować o 60 tys. euro na opracowanie koncepcji inwestycyjnej projektu wpisującego się w lokalne cele energetyczno-klimatyczne.

Inicjatywa EUCF wspiera ambitne projekty transformacyjne poprzez granty finansowe w wysokości 60 tys. euro na prace przygotowawcze dla planowanego projektu, które mogą obejmować takie działania jak: przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne. Nierzadko, ze względu na poziom ambicji i dużą wartość finansową takich przedsięwzięć, samorządom trudno je sfinansować, dlatego mogą skorzystać z ostatniej już szansy na otrzymanie środków na ten cel w ramach EUCF.

– Propozycje miast i gmin z Polski zostały bardzo docenione we wszystkich poprzednich naborach. Granty otrzymało aż 19 polskich samorządów i jest to fantastyczny wynik na tle innych krajów – mówi Sylwia Słomiak, ekspert krajowy EUCF w Polsce. Laureatami EUCF są zarówno małe, jak i duże miasta: Bydgoszcz, Bytom, Czechowice Dziedzice, Dobczyce, Gorzów Wielkopolski, Krosno, Lubartów, Łódź, Nowy Targ, Piaseczno, Radłów, Piastów, Rumia, Skierbieszów, Sztum, Świdnica, Włocławek, Wrocław i Zawiercie.

W ostatnim naborze przeznaczono na granty jeszcze więcej środków, pula wynosi obecnie 2,88 mln euro.

Jakiego rodzaju projekty mają szanse otrzymać dofinansowanie? Wnioski powinny opisywać ambitne projekty wyznaczające kierunek rozwoju miasta lub gminy, lecz niekoniecznie na zaawansowanym etapie planowania. Aplikujący samorząd musi tylko mieć wizję planowanych działań i być w stanie oszacować wartość projektu oraz jego rezultaty energetyczne. Co ważne w ostatnim naborze, wnioski muszą dotyczyć projektów, w których produkcja energii z OZE będzie odpowiadała za nie więcej niż 50 proc. rezultatów.

Proces składania wniosków składa się z dwóch etapów: szybkiej weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego. Aktualny nabór, trwający do 30 września 2022 r,. to ostatnia taka okazja dla samorządów, aby w ramach EUCF uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. euro. W tym roku wprowadzono kilka zmian w stosunku do poprzednich edycji, między innymi położono większy nacisk na efektywność energetyczną. Opisywane projekty muszą mieć większe oddziaływanie (powyżej 50 proc.) w obszarze efektywności energetycznej niż w obszarze produkcji energii z OZE.

Więcej informacji o EUCF na stronie www.eucityfacility.eu oraz http://www.pnec.org.pl/pl/eucf