W samorządach

Lublin – europejskie miasto na wschodzie Polski

Ponad 700 lat historii, bogata oferta kulturalna i festiwalowa, miejsce dużych inwestycji infrastrukturalnych. Lublin od lat jest jednym z liderów pod względem wykorzystania środków europejskich wśród polskich miast i ważnym ośrodkiem współpracy międzynarodowej.

Lublin to największe miasto na wschodzie Polski i stolica województwa lubelskiego. Liczy około 340 tys. mieszkańców. Ze względu na położenie geograficzne przy wschodniej granicy Unii Europejskiej jest ważnym ośrodkiem współpracy pomiędzy krajami Europy Wschodniej
i Zachodniej. Posiada blisko 50 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, zlokalizowanych na
3 kontynentach. Lublin wyrasta na lidera tej części Europy i potwierdza swoją pozycję najważniejszego miasta Polski Wschodniej. To zróżnicowane i przyjazne dla swoich mieszkańców miasto, które może poszczycić się certyfikatem Smart City oraz jednym z najwyższych współczynników jakości życia w Polsce. Po ponad 15 latach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Lublin jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w kraju.
– Jasno nakreślony plan na Lublin sprzed dziesięciu lat przyniósł widoczne efekty. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, a jednocześnie przyjaznym dla osób, które z Lublinem związały swoje życie. Ostatnie lata to czas wielu złożonych i ambitnych projektów, które wpłynęły na rozwój Lublina na różnych płaszczyznach. Sukces inwestycyjny trudno jednak rozpatrywać bez powiązania go z ciężką pracą związaną z pozyskaniem i wykorzystaniem funduszy unijnych. To one zagwarantowały Lublinowi pozycję jednego z liderów zarówno w wykorzystaniu środków europejskich, jak i udziale w wydatkach na inwestycje publiczne. Projekty, które kompleksowo objęły infrastrukturę drogową, komunikację, przestrzeń publiczną, a także infrastrukturę komunalną dziś służą mieszkańcom – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Miliardowe inwestycje
Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych w Lublinie od 2004 roku zrealizowano projekty inwestycyjne o wartości 4,8 mld zł, z czego 3 mld pozyskano z funduszy europejskich. Unowocześniono i zmodernizowano sieć komunikacyjną przyłączając miasto do głównych szlaków komunikacyjnych, drogowych i lotniczych, co potwierdziło rolę regionalnego lidera. Postawiono na ekologiczną komunikację publiczną, czyniąc Lublin jednym z polskich liderów elektromobilności. Zbudowano nowoczesną infrastrukturę drogową, a kolejnym krokiem jest budowa Dworca Metropolitalnego dla całego regionu. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 miasto planuje realizację inwestycji za kolejne 2 mld zł.

Lublin może pochwalić się nowoczesnymi obiektami sportowymi, takimi jak Arena Lublin, Aqua Lublin czy Stadion Lekkoatletyczny, które przyciągają międzynarodowe wydarzenia sportowe. Lubelska kultura zyskała nowe miejsca spotkań, odnowiony Teatr Stary czy Centrum Kultury dziś tętnią życiem i przyciągają mieszkańców i turystów wydarzeniami na najwyższym poziomie.

Miasto prowadzi także projekty zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiska i miejskiej zieleni. Po placu Litewskim i Ogrodzie Saskim, rewitalizacja parku Ludowego stworzyła kolejne atrakcyjne miejsce wypoczynku oraz rekreacji dla mieszkańców. Gotowa jest też koncepcja nowego parku Nadrzecznego. Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, wdrożył Zielony Budżet, w ramach którego realizuje zgłoszone przez mieszkańców „zielone” projekty.

Od wieków w Europie
Historia miasta liczy ponad 700 lat i obfituje w wydarzenia, które zmieniały Polskę i Europę. Lublin stanowi bramę między Wschodem a Zachodem. Tradycje jagiellońskie, wielokulturowość
i wieloreligijność, jak również przedwojenna diaspora żydowska uczyniły Lublin miejscem interesującym i pełnym różnorodności. Już w XVI wieku – za sprawą Unii Lubelskiej – podkreślano tu wartości i idee, które z czasem posłużyły za fundamenty nowoczesnej wspólnoty europejskiej. W roku 1918 Lublin stał się siedzibą pierwszego niezależnego od zaborców polskiego rządu. Choć II wojna światowa odbiła tu swoje piętno, dziś Lublin jest tętniącym życiem, ważnym, polskim i europejskim miastem.

Ślady wielowiekowej historii do dziś skrywają mury kamienic dobrze zachowanego, unikatowego Starego Miasta. Dziedzictwo historyczne – nasycone tradycją jagiellońską, mieszaniem się narodów, przenikaniem się kultur i religii – tworzy magiczny klimat, który jest inspiracją do twórczego działania. Zasoby historyczne i edukacyjne Lublina oraz jego otwartość i gościnność przyciągają zarówno ludzi młodych, którzy chcą się rozwijać, jak i artystów oraz twórców szukających inspiracji.

Miasto festiwali
Lublin to miasto inspiracji, gdzie świadomość historii inspiruje przyszłość. Jego integralnym i nieodłącznym elementem jest kultura. Co roku odbywa się tu tysiące wydarzeń kulturalnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, renomowane wydarzenia artystyczne, festiwale teatralne, muzyczne i prezentujące sztukę współczesną. Organizowane koncerty, przedstawienia, happeningi, festiwale czy wystawy ożywiają ulice miasta. Wśród najbardziej znanych imprez kulturalnych można wymienić Festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Festiwal „Konfrontacje Teatralne” czy Europejski Festiwal Smaku. Unikatowym wydarzeniem jest Carnaval Sztukmistrzów, nawiązujący z jednej strony do sztuki nowego cyrku, z drugiej do postaci sztukmistrza Jaszy Mazura, bohatera książki noblisty Isaaka Bashevisa Singera.

Sezon wydarzeń trwa w Lublinie cały rok. Swój wielki potencjał i energię Lublin pokazał w 2017 roku podczas całorocznych obchodów 700-lecia miasta. W tym roku Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, został zwycięzcą konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Gospodarz sportowych wydarzeń
Pełniąc rolę gospodarza wydarzeń, Lublin znakomicie wykorzystuje potencjał promocyjny tkwiący w imprezach sportowych. Jako sprawdzony organizator stawiany jest za wzór innym miastom oraz ośrodkom i powierzana jest mu rola gospodarza kolejnych sportowych imprez transmitowanych na całym świecie. Dzięki temu miasto zyskało rozgłos i wizerunek miejsca przyjaznego sportowcom, kibicom i turystom. Gościło już młodzieżowe drużyny piłkarskie podczas mistrzostw Europy UEFA EURO U-21 w 2017 roku i mistrzostw świata FIFA U-20 w 2019 roku. W 2021 roku w Lublinie odbędzie się kolejna duża impreza – PZLA Drużynowe Mistrzostwa Polski – Finał Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej. Rozwojowi sportu sprzyja nie tylko wysoka ocena, którą otrzymuje Lublin jako organizator, ale również nowoczesna infrastruktura sportowa, którą dysponuje.

Miasto uniwersytetów
Lublin jest ważnym ośrodkiem akademickim. Znajduje się tu 9 uczelni, w których łącznie studiuje ponad 60 tys. studentów. Ponadto w roku akademickim 2019/2020 w Lublinie studiowało ok. 7 tys. obcokrajowców, stanowiąc ok. 11 proc. wszystkich lubelskich studentów. Ta wartość stawia Lublin na pozycji jednego z liderów umiędzynarodowienia wśród dużych ośrodków akademickich.

Dzięki zaangażowaniu lubelskich uczelni powstały centra transferu technologii czy inkubatory przedsiębiorczości, a dzięki ścisłej współpracy na styku samorządu, uczelni i biznesu także klastry działające w zakresie kluczowych dla lokalnej gospodarki branż, skupiające reprezentantów środowiska naukowego i biznesowego.