Akademia "Wspólnoty"

E-doręczenia bez tajemnic

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 14 czerwca o godz. 13.00 w ścieżce "Postępowanie administracyjne, elektronizacja procedur i doręczeń".

Szkolenie jest dedykowane dla osób chcących zapoznać się z zasadami działania systemu doręczeń elektronicznych oraz skrzynki do doręczeń elektronicznych oraz jak przebiega model wymiany informacji realizowany w systemie doręczeń elektronicznych. Celem szkolenia zapoznanie z aspektami prawnymi oraz funkcjonalnymi systemu doręczeń elektronicznych w szczególności pod kątem praktycznej realizacji zadań przy wykorzystaniu skrzynki doręczeń.

Program:
1. Model doręczeń elektronicznych wedle ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
2. Różnice pomiędzy system doręczeń elektronicznych a systemem ePUAP
3. Rodzaje dowodów generowanych w systemie doręczeń elektronicznych
4. Zakładanie skrzynki doręczeń podmiotu publicznego
5. Zarządzanie skrzynką doręczeń

Szkolenie poprowadzi Sylwester Szczepaniak - radca prawny, specjalizujący się w obszarze administracji i e-administracji. Wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie uczestniczył lub koordynował ok 30. dużych projektów legislacyjnych m.in. projekt e-płatności, mDokumenty, projekty związane informatyzacją i ochroną danych osobowych (w tym w zakresie prawa pracy) oraz identyfikacją elektroniczną. Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych. Posiada certyfikat Prince2 , Główny Użytkownik w projekcie Elektroniczny Proces Legislacyjny 2.0, zasiadał w komitecie sterujących m.in. Projektu EZD RP, uczestniczył w pracach nad wdrożeniem eDowodu Osobistego. Autor licznych publikacji z obszaru prawa samorządowego oraz rozwiązań paperless (podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, e-doręczenia) oraz prawa administracyjnego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl