Gospodarka

Część Mazowsza w Polsce Wschodniej

11,4 mld zł sięga budżet programu dla Polski Wschodniej w nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Ruszyły konsultacje.

Do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W nowej perspektywie budżetowej dołączy do nich również część województwa mazowieckiego. Część, bo pieniędzy nie dostanie Warszawa i dziewięć  otaczających ją powiatów.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe. Z dotacji skorzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe. Na współfinansowanie z Funduszy Europejskich będą mogły liczyć duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej komunikacji miejskiej, oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. Planowane są między innymi dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

Makroregion Polski Wschodniej obejmuje ponad 40 procent powierzchni kraju i jest zamieszkany przez niemal 10,5 mln osób, czyli 27 proc. ludności Polski. Na tym obszarze znajduje się 286 miast, z których tylko osiem ma więcej niż 100 tys. mieszkańców, a z kolei 202 liczą mniej niż 15 tys. mieszkańców. 60 miast to jednostki średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Polska Wschodnia odpowiada za 20 proc. produktu krajowego brutto. Wartość PKB na jednego mieszkańca w tych województwach waha się od 67 do 84 proc. średniej krajowej i od 48 do 60 proc. średniej unijnej.

Za nami dwie perspektywy Funduszy Europejskich, podczas których makroregion Polski Wschodniej był objęty specjalnym programem. W latach 2007-2013 zrealizowano Program Rozwoju Polski Wschodniej o wartości blisko 10 mld zł. Nadal trwa realizacja Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Jego wartość przekracza 8 mld zł.

źródło: MFiPR, fot. Pixabay