Konferencje

"Autobus elektryczny w każdej gminie" - zapraszamy do obejrzenia konferencji

Samorządy mogą w dużym stopniu przyczynić się do rozwoju elektromobilności w Polsce.

Z myślą o nich Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują projekty: „Kangur – Bezpieczna Droga do Szkoły” oraz „Zielony Transport Publiczny”, które umożliwiają samorządom i podległym im spółkom sfinansowanie nabycia lub leasingu zeroemisyjnych środków transportu nawet do 90 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Przyszłość zbiorowego transportu publicznego w Polsce zapewnią autobusy elektryczne i wodorowe – podkreślali uczestnicy konferencji poświęconej elektromobilności i rozwojowi zeroemisyjnego transportu zbiorowego. 13 stycznia w spotkaniu online, zorganizowanym przez wydawcę Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Agencję Rozwoju Przemysłu, uczestniczyło ponad 550 osób – samorządowców i przedsiębiorców. Konferencja podzielona została na 3 panele.

Pierwszy rozpoczął się od niewesołej diagnozy: zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest powodem  nowotworów, chorób przewlekłych i 45 tysięcy zgonów rocznie. W opinii ekspertów uczestniczących w tej części konferencji, ekologiczna ewolucja zacznie się od gmin, bo wykorzystanie zeroemisyjnych źródeł energii w miejskim transporcie zbiorowym ma szansę spopularyzować podobne rozwiązania w transporcie indywidualnym. Jednym słowem, miasta i gminy dadzą dobry przykład. – W ciągu najbliższych 10 lat autobusy elektryczne będą ogrywały coraz większą rolę, ale docelowo transport będzie oparty o wodór – uważa Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. 

W dyskusji udział wzięli:

Szymon Byliński – Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej MKiS

Paweł Kolczyński – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Anna Kornecka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Artur Lorkowski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bartłomiej Orzeł – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu "Czyste Powietrze"

 

Zapraszamy do obejrzenia panelu:

 

W drugiej części spotkania omawiano praktykę wynikającą z powyższej teorii. Zaprezentowała się firma ARP e-Vehicles – polski producent autobusów elektrycznych. Spółka wytwarza zaprojektowane od podstaw elektroautobusy miejskie, podmiejskie i szkolne.

W panelu uczestniczyli:

Michał Maćkowiak – Wiceprezes Zarządu Spółki ARP E-Vehicles Sp. z o.o.

Mariusz Wdowczyk – Prezes Zarządu Spółki ARP E-Vehicles Sp. z o.o.

Zapraszamy do obejrzenia panelu:

 

Od czego powinien zacząć samorząd, który chciałby uzupełnić gminną flotę o autobusy elektryczne? O tym była mowa w trzeciej części konferencji. Specjalistka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiła – krok po kroku – procedurę wypełnienia wniosku o dofinansowanie w programie „Zielony transport publiczny”.

W panelu udział wzięli:

Karolina Dulęba – Główny Specjalista, koordynator pp. Zielony transport publiczny NFOŚiGW

Elżbieta Handzlik – Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Zeroemisyjnego NFOŚiGW

Rafał Kręcisz – Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego NFOŚiGW

Zapraszamy do obejrzenia panelu:

 

Konferencję poprowadził Dominik Krzysztofowicz, Kierownik Działu Prawnego Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota".

Całą konferencję można obejrzeć tutaj: