Akademia "Wspólnoty"

07.10.2022

Zasady obliczania wyłączeń ustawowych od kwot długu w związku z realizacją zadań z udziałem środków unijnych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 13 października o godz. 13.00 w ścieżce „Finanse samorządowe".